HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

Mô hình phát triển

Có tiềm năng lớn trên thị trường thế giới nhưng do thương hiệu mờ nhạt nên không ít nông sản Việt Nam không có lợi thế cạnh tranh, giá bán và lợi nhuận thấp dù lượng xuất rất khẩu lớn.

Triển khai Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 5-3-2014 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động, tích cực phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc khảo sát, xây dựng chính sách. Theo đó, đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28-5-2014 về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp với một số cơ chế đặc thù, như: lãi suất cho vay chương trình thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1 đến 1,5%/năm; mức cho vay lên đến 90% giá trị của phương án, dự án vay vốn; NH có thể xem xét cho các thành viên tham gia liên kết vay không có bảo đảm bằng tài sản nếu kiểm soát được dòng tiền của chuỗi liên kết,...
Phát triển nông nghiệp hữu cơ là hướng phát triển bền vững mà nền nông nghiệp Việt Nam cần hướng tới. Đây cũng chính là xu hướng phát triển của thế giới nhằm hướng đến các sản phẩm tiêu dùng an toàn, gần với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống.
Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy, các HTX nông nghiệp Nhật Bản được tổ chức theo ba cấp: Liên đoàn toàn quốc HTX nông nghiệp; Liên đoàn HTX nông nghiệp tỉnh; HTX nông nghiệp cơ sở.

Liên kết website