HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

Mô hình phát triển

Quy luật phát triển của kinh tế hợp tác: không phủ định, không thay thế kinh tế hộ mà làm cho kinh tế hộ có sức cạnh tranh tốt hơn và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu.

Việt Nam là nước nông nghiệp, trong đó hơn 70% dân số sống ở vùng nông thôn và canh tác nông nghiệp. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp và quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay cho thấy rằng, hợp tác xã nông nghiệp đang có vai trò thiết yếu trong việc liên kết hộ nông dân đi lên sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, đặc biệt tạo ra sức cạnh tranh hàng hóa và chuỗi giá trị nông sản.

Trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là năm 2015, câu chuyện liên minh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được quan tâm. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cũng được chú trọng triển khai càng minh chứng cho sự chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng của nông nghiệp trong nước.

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Hà Nam và những đối tác thuộc khu vực tư nhân hợp tác tích cực xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm từ sản xuất nông nghiệp đến chế biến, tiêu thụ.

Dự án Trung tâm hợp tác nông nghiệp thông minh vừa được Tập đoàn FPT (Việt Nam) và Tập đoàn công nghệ thông tin Fujitsu (Nhật Bản) công bố hoàn thành sau hơn một năm xây dựng tại Hà Nội.

Liên kết website