HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Sản xuất hộ gia đình

Có thể nói, ngành chăn nuôi trong nước hiện đang đứng trước hai “gọng kìm”, một mặt vừa bị các công ty chăn nuôi lớn của nước ngoài lấn át, một mặt vừa phải đối phó với sản phẩm thịt ngoại giá rẻ tràn vào.

Đến nay, 8 chuỗi giá trị nông sản gồm dâu tằm tơ, chè, mây, tre, gai dệt vải, thảo quả, quế và rong biển đã được thiết lập tại 8 tỉnh ở Việt Nam. Đây là kết quả ban đầu của Chương trình Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho người nghèo nông thôn thông qua phát triển chuỗi giá trị (MARP), được triển khai từ tháng 7/2013, do Thụy Sĩ tài trợ.

Để phát triển đàn bò sữa của nước ta lên 300 ngàn con, sản lượng sữa đạt gần 1 triệu tấn vào năm 2020, ngành chăn nuôi Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm.

Theo Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, thành phố đã tư vấn, xây dựng được 17 chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm.

Không tốn diện tích, không đầu tư nhiều, người dân xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã nuôi cá trê lai giống một cách đơn giản nhưng mang lại nguồn thu nhập mỗi năm từ 50 - 170 triệu đồng.

Liên kết website