HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/03/2019

Các mô hình phát triển khác

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long triển khai ngay cơ chế liên kết vùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần: “Hành động ngay tức khắc, không chậm trễ”.
Tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt sẽ ngày càng đi sâu hơn vào đất liền là một thực tế không cưỡng lại thiên nhiên được. Do vậy chúng ta không nên xem nước mặn là kẻ thù mà là một tài nguyên quí, để chọn hướng sản xuất thâm canh những cây trồng vật nuôi theo các hệ thống canh tác làm giàu bền vững.
Việc xây dựng dữ liệu vùng về đầu tư, thương mại sẽ tạo thuận lợi cho khách trong nước và quốc tế đến bất kỳ địa phương nào ở khu vực phía nam; các tỉnh khi đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài có thể dùng những thông tin trong dữ liệu này giới thiệu về địa phương mình và cả khu vực.
Triển khai Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 5-3-2014 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động, tích cực phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc khảo sát, xây dựng chính sách. Theo đó, đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28-5-2014 về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp với một số cơ chế đặc thù, như: lãi suất cho vay chương trình thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1 đến 1,5%/năm; mức cho vay lên đến 90% giá trị của phương án, dự án vay vốn; NH có thể xem xét cho các thành viên tham gia liên kết vay không có bảo đảm bằng tài sản nếu kiểm soát được dòng tiền của chuỗi liên kết,...
Phát triển nông nghiệp hữu cơ là hướng phát triển bền vững mà nền nông nghiệp Việt Nam cần hướng tới. Đây cũng chính là xu hướng phát triển của thế giới nhằm hướng đến các sản phẩm tiêu dùng an toàn, gần với thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống.

Liên kết website