HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/11/2019

Doanh nghiệp - Dự án

Sau 4 năm triển khai, mô hình cánh đồng lớn (CĐL) đã khẳng định thành công SX lúa hàng hóa ở ĐBSCL.

Triển khai thí điểm từ năm 2011, mô hình cánh đồng mẫu lớn đã dần phát triển và hình thành từ năm 2014. Tuy nhiên, những bất ổn trong mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để xây dựng cánh đồng mẫu lớn vẫn chưa được giải quyết.

“Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp (TCCNN) sẽ theo hướng phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng hiệu quả và phát triển bền vững”.

Tính đến hết tháng 4/2014, cả nước có khoảng 16.300 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép đầu tư với vốn đăng ký đầu tư khoảng 237 tỷ USD. Tuy nhiên, vốn thu hút vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ có 503 dự án với 3,367 tỷ USD, chiếm 1,4%.

Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài không chỉ bổ sung nguồn vốn mà còn đưa công nghệ, phương thức quản lý mới góp phần chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam.Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nhận định tại hội thảo tham vấn “Đề án tăng cường thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2020”, được tổ chức ngày 19/5/2014 tại Hà Nội.

Liên kết website