HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

Doanh nghiệp - Dự án

Mới đây, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An khởi động dự án “Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Việt Nam.” Dự án này được thực hiện tại bốn tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định và Long An với tổng kinh phí trên 27 triệu USD; trong đó vốn ODA trên 26,5 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam trên 795.000 USD.

Liên kết website