HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 16/07/2018

Văn bản khác

Thời gian qua, tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển dịch cơ cấu đầu tư còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất và giải quyết các mục tiêu ưu tiên theo Đề án tái cơ cấu của ngành.
Ngày 17/7/2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ban hành văn bản nhằm thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Rất nhiều câu hỏi liên quan đến bảo quản nông sản, thủy sản đã được gửi tới Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trong Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng”, ngày 29/6/2014.
Bộ trưởng Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật cho rằng: Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp.

Liên kết website