HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

Văn bản khác

Rất nhiều câu hỏi liên quan đến bảo quản nông sản, thủy sản đã được gửi tới Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trong Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng”, ngày 29/6/2014.
Bộ trưởng Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật cho rằng: Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp.
Trong phiên thảo luận ở Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, một chủ đề rất được quan tâm là nông nghiệp có nhiều thành tựu nhưng cũng nhiều khó khăn, vậy chúng ta hình dung giai đoạn sắp tới như thế nào? Từ thực tiễn Việt Nam và từ những chính sách đã bắt đầu hình thành có thể làm rõ được giải pháp cho vấn đề của nông nghiệp.

Nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các ngành hàng nông lâm thủy sản thông qua việc tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng cao, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất, nhập khẩu năm 2014, với thời gian thực hiện chương trình này từ 1/6-30/9/2014.

Liên kết website