HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

Văn bản khác

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19-12-2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tại Thông báo 134/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí xã gắn với ưu tiên cho dự án hạ tầng phục vụ sản xuất theo quy hoạch; Nhà nước hỗ trợ một phần vốn, dân tự nguyện tham gia đóng góp.

Trong khuôn khổ Festival Thủy sản Việt Nam năm 2014, sáng ngày 30-3, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản, công bố Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020.

Ngày 10-6-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bài viết này đề xuất một số nội dung và giải pháp cần thiết, cấp bách, góp phần nghiên cứu tiếp tục đổi mới căn bản và đồng bộ về chiến lược, thể chế và tổ chức trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X của Ban Chấp hành Trung ương và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được phê duyệt.   


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có bài viết tổng kết thực hiện Nghị quyết của Trung ương “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Liên kết website