HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

QHXD nông thôn mới

Ngày 22/1/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ðến hết năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Hà Nam là 4.919.781 triệu đồng, trong đó vốn huy động từ nhân dân 729.130 triệu đồng (chiếm 14,8%). Nhờ thực hiện chương trình này, đời sống của người dân nông thôn được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, theo bạn đọc phản ánh, việc xây dựng NTM ở Hà Nam còn một số hạn chế cần được quan tâm tháo gỡ.

QHXD nông thôn mới xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

QHXD nông thôn mới xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Liên kết website