HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

QHXD nông thôn mới

Dự án xây dựng NTM gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại Ninh Thuận triển khai thực hiện trong 3 năm (từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2017).

QHXD nông thôn mới xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Giải trình tại phiên họp giao ban tiến độ thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, đại diện các huyện Sơn Tây, Phú Xuyên, Ba Vì và Mỹ Đức - những nơi đến nay vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, kể cả 4 xã điểm của thành phố - đều cho rằng, các tiêu chí về trường học, tỷ lệ hộ nghèo và nhất là cơ sở vật chất văn hóa… đang làm khó các xã.

6 tháng cuối năm 2014, Hà Nội phấn đấu có thêm 62 xã nông thôn mới, song việc thực hiện mục tiêu này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về thời tiết, biến động phức tạp của kinh tế - xã hội… trong đó, nhân tố nguồn vốn luôn là vấn đề nan giải làm cản trở tiến độ hoàn thành các tiêu chí.

Liên kết website