HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 22/04/2019

QHXD nông thôn mới

UBND TP. HCM đã ban hành Bộ tiêu chí về NTM theo đặc thù vùng nông thôn của TP.

QHXD nông thôn mới xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Hưởng ứng phong trào Cả thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới, 26 đơn vị tại TP. Đà Nẵng tích cực hỗ trợ huyện Hòa Vang gần 30 tỷ đồng giúp 3 xã cán đích nông thôn mới trong năm 2014.

QHXD nông thôn mới xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Liên kết website