HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 22/04/2019

QHXD nông thôn mới

QHXD nông thôn mới xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí không dễ hoàn thành. Đợt chấm điểm nông thôn mới vừa qua, Hà Nội có rất nhiều xã bị trừ điểm trong lĩnh vực này. Nguyên nhân được cho là thiếu vốn, song thực tế cho thấy ý thức của người dân mới là khâu quyết định.

QHXD nông thôn mới xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

QHXD nông thôn mới xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

Liên kết website