HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

QHXD nông thôn mới

QHXD nông thôn mới xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

QHXD nông thôn mới xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

QHXD nông thôn mới xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Từ nhận thức về nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại… đến việc xây dựng các Dự án Xử lý rác thải và phụ  phẩm nông nghiệp.

Dồn điền đổi thửa (DĐĐT), thành lập tổ dịch vụ, đẩy mạnh dạy nghề tạo việc làm tại chỗ cho người dân..., đó là cách xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc, Nam Định).

Liên kết website