HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

QHXD nông thôn mới

50 xã đạt chuẩn; 153 xã đạt và cơ bản đạt 14 - 18 tiêu chí; 148 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 - 13 tiêu chí; 50 xã đạt và cơ bản đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí là kết quả của hơn 3 năm Thủ đô Hà Nội thực hiện phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

UBND các tỉnh chỉ đạo các địa phương nhân rộng mô hình sản xuất mới, liên kết giữa nông dân với nông dân, doanh nghiệp với nông dân, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản. Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.

Trong 3 năm (2011-2013), Chương trình MTQG xây dựng NTM đã huy động được 485 nghìn tỷ đồng.

Trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng NTM hiện nay, nông dân giữ vị trí là “chủ thể”, đây là sự khẳng định đúng đắn, cần thiết, nhằm phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của nông dân vào công cuộc xây dựng nông thôn cả về kinh tế, văn hóa và xã hội đồng thời bảo đảm những quyền lợi chính đáng của họ.

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là niềm vui mà phải nói là mơ ước của những người nông dân lam lũ, bám đất, bám làng để sống. Luồng gió mới từ năm 2009 đã mang hy vọng, niềm tin đối với người nông dân, nông thôn nói chung và ở Bắc Ninh nói riêng.

Liên kết website