HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/02/2019

QHXD nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện và là chương trình khung định hướng các nội dung cần thiết phải thực hiện để xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đó là khẳng định của ông Mai Văn Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa trong câu chuyện với PV NNVN.

Ngày 26/ 4/ 2014, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm điện khí hóa nông thôn.

Đã bước sang năm thứ 4 xây dựng NTM nhưng vẫn còn khoảng 20% số xã trong toàn tỉnh chưa phê duyệt xong Đề án xây dựng NTM.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau 3 năm triển khai đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới cũng còn một số tồn tại và thách thức, đòi hỏi cần phải tăng cường huy động và gắn kết các nguồn lực hơn nữa để đạt mục tiêu đã đề ra.

Liên kết website