HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/02/2019

QHXD nông thôn mới

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) chắc chắn sẽ có những sự thay đổi rất cơ bản về phương thức sản xuất, phát triển kinh tế do kết quả công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước theo định hướng của Đảng.

Thực tế cho thấy, việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều vùng nông thôn, nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn có bước phát triển mới.

Một trong những kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở Hà Nội là công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo nên những vùng chuyên canh lớn, tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng NTM.
GS Võ Tòng Xuân (Hiệu trưởng ĐH Nam Cần Thơ), người nặng lòng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có bài viết, trong đó, ông nêu một cách tiếp cận cụ thể với chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay.
Ngày 24/1/2015  tại Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao Bằng công nhận danh hiệu “Huyện nông thôn mới” cho huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh.

Liên kết website