HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/03/2019

Thị trường trong nước khác

Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với một nước mà nông dân chiếm tới hơn 70% dân số, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp còn khá cao trong GDP như nước ta, thì những cơ hội, khó khăn và thách thức trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp rất cần được nhận thức rõ và có những ứng phó phù hợp, để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, bảo đảm tính hiệu quả của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Liên kết website