HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 15/12/2018

Định hướng phát triển

Phát biểu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề “cần làm gì để nông nghiệp Việt Nam sẽ là một hình mẫu vươn ra chứ không phải bị bỏ lại phía sau” và giao 5 đề bài lớn để Học viện cùng nghiên cứu, đề xuất cho Chính phủ và Bộ NN&PTNT.
Ngày 6/12/2016, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) năm 2016 với chủ đề “Hợp tác quốc tế vì tăng trưởng nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan”.
Sửa đổi Nghị định 210/2013/NĐ-CP về khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp là yêu cầu của Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan thực hiện. Theo đó, các chính sách trong thời gian tới sẽ có tính đột phá và sát thực tiễn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào nông nghiệp. Thông tin này được đưa ra tại Diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn” ngày 3/12/2016.
Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được xác định là 2 chương trình trọng tâm để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, Đề án tái cơ cấu nông nghiệp mới ban hành được 3 năm, nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới chủ yếu mang tính định hướng, do vậy, việc triển khai có hiệu quả hay không đang còn phụ thuộc vào từng địa phương.
Đây là kiến nghị của Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường trong báo cáo về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa được gửi tới các ĐBQH Khóa XIV.

Liên kết website