HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Định hướng phát triển khác

Trong bối cảnh hiện nay, ngân hàng có vai trò hỗ trợ ngày càng quan trọng trong việc gia tăng giá trị và hiệu quả của chuỗi.

Thực tiễn sau 5 năm xây dựng nông thôn mới cho thấy đã đến lúc cần rà soát hệ thống chính sách liên quan để sửa đổi những điểm chồng chéo, chưa phù hợp; bổ sung, hoàn thiện, ban hành chính sách mới, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới. Mục tiêu then chốt của xây dựng nông thôn mới (NTM) là rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn hiện đại, đem lại lợi ích cho đông đảo nông dân.
Với cơ hội thị trường rộng mở từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp, phát triển nông phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Thể chế chính sách cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, vốn, công nghệ tạo thuận lợi để doanh nghiệp, nông dân đưa công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp.
Tất cả các chính sách đối với doanh nghiệp khi đầu tư phát triển khoa học trong nông nghiệp cần phải rạch ròi, cụ thể để doanh nghiệp biết và áp dụng - Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Cao Đức Phát đã nhấn mạnh như vậy khi nói về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp, tại một cuộc hội thảo do Bộ NN - PTNT tổ chức mới đây…
Chính sách thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư vào khoa học công nghệ (KHCN) nhiều, nhưng DN chỉ đầu tư khi có lợi. DN chưa mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này, có nghĩa là chính sách chưa tạo thuận lợi cho họ.

Liên kết website