HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/10/2018

Định hướng phát triển khác

Với cơ hội thị trường rộng mở từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp, phát triển nông phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Thể chế chính sách cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, vốn, công nghệ tạo thuận lợi để doanh nghiệp, nông dân đưa công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp.
Tất cả các chính sách đối với doanh nghiệp khi đầu tư phát triển khoa học trong nông nghiệp cần phải rạch ròi, cụ thể để doanh nghiệp biết và áp dụng - Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Cao Đức Phát đã nhấn mạnh như vậy khi nói về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp, tại một cuộc hội thảo do Bộ NN - PTNT tổ chức mới đây…
Chính sách thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư vào khoa học công nghệ (KHCN) nhiều, nhưng DN chỉ đầu tư khi có lợi. DN chưa mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này, có nghĩa là chính sách chưa tạo thuận lợi cho họ.
Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 238 triệu USD nhằm hỗ trợ kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Việt Nam.

Các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân luôn chiếm vị trí quan trọng trong các chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn và Đảng ta đã đề ra những chủ trương, định hướng cũng như ban hành hệ thống chính sách kịp thời, phù hợp từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Liên kết website