HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/10/2018

Định hướng phát triển khác

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2011, nước ta có 11,9 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, trong đó 35% số hộ có diện tích canh tác dưới 0,2ha; có 69% số hộ có diện tích dưới 0,5ha và 80% số hộ nông dân có diện tích canh tác dưới 1ha; chỉ 20% có diện tích trên 1ha… Trong tổng số hơn 51 triệu lao động nông nghiệp thì 97,25% không được đào tạo về nghề nghiệp, chỉ có 1,5% đào tạo trình độ sơ cấp, 1,23% trình độ sơ cấp và 0,21% trình độ cao đẳng, đại học.
Vấn đề nông nghiệp lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của ĐBQH khi thảo luận về tình hình KT – XH năm 2014 và những tháng đầu năm 2015. Chỉ ra thực trạng về một nền sản xuất hàng hóa nông nghiệp còn yếu kém, hạn chế; nhiều sản phẩm nông nghiệp sản xuất dư thừa do thiếu thông tin thị trường, thiếu chiến lược dài hơi, chạy theo mùa vụ, nhu cầu ảo dẫn đến những thua thiệt của người sản xuất nông nghiệp; tình trạng "được mùa mất giá, được giá mất mùa" vẫn còn kéo dài..., nhiều ĐBQH cho rằng, để nâng cao hiệu quả của kinh tế nông nghiệp, cần phải có giải pháp đột phá, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 36/63 tỉnh, thành phố ban hành đề án hoặc kế hoạch hành động tái cơ cấu nông nghiệp và tổ chức triển khai.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa ký quyết định ban hành danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” và Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông”. Theo đó, “Doanh nghiệp vì nhà nông” là danh hiệu của Bộ NN&PTNT tặng các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước có đóng góp trực tiếp vào việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Theo ước tính của Bộ Công thương, giá trị thực phẩm tiêu thụ hàng năm chiếm khoảng 15% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Dự báo, đến năm 2016, sức tiêu thụ sản phẩm của ngành chế biến thực phẩm nước ta sẽ tăng 5,1%/năm, đạt khoảng 29,5 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp chế biến thực phẩm cần có chiến lược xây dựng thương hiệu nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong nước, từng bước chiếm lĩnh thị trường nước ngoài.

Liên kết website