HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/10/2018

Định hướng phát triển khác

Ngày 25/12/2014, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động, xây dựng kế hoạch năm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng đã đến lúc nông nghiệp lấy lại đà hồi phục sau giai đoạn khó khăn, suy giảm để hướng tới tăng trưởng chất lượng.
Trong năm 2014, nước ta đã xuất khẩu được khoảng 30 tỷ USD các loại nông, lâm, thủy sản, nhưng phần lớn được xuất khẩu dưới dạng thô, giá trị không cao. Vì vậy, theo nhiều ý kiến chuyên gia, cần phải nâng cao vai trò của doanh nghiệp để phát triển công nghiệp chế biến. Đây là yêu cầu cấp thiết để nâng cao giá trị gia tăng, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Ứng dụng GAP cơ bản (basic GAP) đã từng bước nâng cao tỷ trọng sản phẩm rau an toàn cho người tiêu dùng Việt Nam ở thị trường nội địa. Bên cạnh đó, giúp nhận thức về ATTP, sản xuất nông sản an toàn của người dân, cơ sở sản xuất tăng lên.
Quy mô công nghiệp chế biến còn nhỏ, thiết bị lạc hậu là những nguyên nhân làm giá trị nông sản Việt Nam thường thấp hơn từ 15% đến 50% so với sản phẩm cùng loại từ các quốc gia khác.
Thảo luận về tình hình KT-XH tại Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIII, ý kiến ĐBQH tâm tư về một nền nông nghiệp chưa phát triển của đất nước, về đời sống còn nhiều khó khăn của nông dân. ĐBQH đề nghị đẩy mạnh việc đưa khoa học, công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; Chính phủ cần dành một khoảng ngân sách thích đáng cho công tác giống và nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ sau thu hoạch, nhằm góp phần giảm thất thoát và nâng cao giá trị nông sản hàng hóa…

Liên kết website