HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 10/04/2020

Định hướng phát triển khác

Thời gian qua nông nghiệp, nông thôn luôn được chú trọng nhằm phát triển hướng tới một nền nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, cần đẩy mạnh hơn việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nông nghiệp.
Theo dự báo, vào năm 2020, chăn nuôi và canh tác trên đất nông nghiệp sẽ có lượng tăng phát thải chiếm khoảng hơn 55 triệu tấn CO2. Tuy nhiên, nếu áp dụng các biện pháp giảm thải thì số lượng này sẽ được giảm thiểu đáng kể trong tương lai. Cụ thể, trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, lượng phát thải khí nhà kính (KNK) sẽ tăng từ 18,03 triệu tấn CO2 năm 2010, lên 24,95 triệu tấn năm 2020, và khoảng 29,32 triệu tấn năm 2030.

Vượt qua khó khăn, năm 2014, ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 3,3%, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 30,8 tỷ USD. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn chưa thật sự phát triển bền vững: khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm nông sản chưa cao, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, chưa hình thành có hiệu quả chuỗi giá trị nông sản, thu nhập của cư dân nông thôn thấp. Hướng tới sự phát triển bền vững, giải pháp nào cho phát triển nông nghiệp nước ta đang là câu hỏi lớn đặt ra cho các nhà nghiên cứu lý luận, hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn.

Nông nghiệp Việt Nam đang đặt ra một số câu hỏi cần giải đáp thấu đáo. Đó là vì sao giá gạo xuất khẩu của Việt Nam luôn thấp hơn so với giá gạo thế giới? Vì sao cần phải xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam, trong đó có cây lúa? Vì sao giá cả của nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi biến động liên tục làm cho người chăn nuôi gánh chịu nhiều rủi ro và tình trạng này có chiều hướng tăng...? Biện pháp đột phá nào nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực nông thôn Việt Nam? Vì sao sản xuất nông nghiệp chưa trở thành là một trong những động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững?...
Ngày 25/12/2014, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động, xây dựng kế hoạch năm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng đã đến lúc nông nghiệp lấy lại đà hồi phục sau giai đoạn khó khăn, suy giảm để hướng tới tăng trưởng chất lượng.

Liên kết website