HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Định hướng phát triển khác

Quy mô công nghiệp chế biến còn nhỏ, thiết bị lạc hậu là những nguyên nhân làm giá trị nông sản Việt Nam thường thấp hơn từ 15% đến 50% so với sản phẩm cùng loại từ các quốc gia khác.
Thảo luận về tình hình KT-XH tại Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIII, ý kiến ĐBQH tâm tư về một nền nông nghiệp chưa phát triển của đất nước, về đời sống còn nhiều khó khăn của nông dân. ĐBQH đề nghị đẩy mạnh việc đưa khoa học, công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; Chính phủ cần dành một khoảng ngân sách thích đáng cho công tác giống và nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ sau thu hoạch, nhằm góp phần giảm thất thoát và nâng cao giá trị nông sản hàng hóa…

Đầu tư “đúng mức” và “đúng chỗ” cho nông nghiệp, đồng thời thay đổi cơ chế chính sách cho lĩnh vực này là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng.
Tái cơ cấu ngành trồng trọt chiếm vị trí rất quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vì lĩnh vực này chiếm trên 50% giá trị của ngành, để thực hiện được điều này cần phải tìm ra các giải pháp đồng bộ. Đó không chỉ là các giải pháp kỹ thuật, mà phải bắt đầu từ cách nhìn tổng thể từ việc lựa chọn cây trồng, những hành động ưu tiên, cơ chế, chính sách và những điều chỉnh trong kế hoạch, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật.
Là một nước nông nghiệp, Việt Nam đã và đang có nhiều lợi thế để phát triển ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, làm thế nào để tăng giá trị cho ngành đang là bài toán cần lời giải...

Liên kết website