HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/10/2018

Định hướng phát triển khác

Đầu tư “đúng mức” và “đúng chỗ” cho nông nghiệp, đồng thời thay đổi cơ chế chính sách cho lĩnh vực này là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng.
Tái cơ cấu ngành trồng trọt chiếm vị trí rất quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vì lĩnh vực này chiếm trên 50% giá trị của ngành, để thực hiện được điều này cần phải tìm ra các giải pháp đồng bộ. Đó không chỉ là các giải pháp kỹ thuật, mà phải bắt đầu từ cách nhìn tổng thể từ việc lựa chọn cây trồng, những hành động ưu tiên, cơ chế, chính sách và những điều chỉnh trong kế hoạch, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật.
Là một nước nông nghiệp, Việt Nam đã và đang có nhiều lợi thế để phát triển ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, làm thế nào để tăng giá trị cho ngành đang là bài toán cần lời giải...

Nhà nước đầu tư lập quy hoạch chi tiết vùng SX; hỗ trợ quy hoạch và thực hiện dồn điền đổi thửa để triển khai quy hoạch vùng trồng trọt tập trung.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh, thiếu quy hoạch, công tác quản lý môi trường còn chồng chéo giữa các bộ, ngành... dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này tiếp tục gia tăng.

Liên kết website