HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 10/04/2020

Định hướng phát triển khác

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Hai tiêu chí văn hóa xây dựng nông thôn mới đã có những kết quả quan trọng bước đầu.
“Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (CNC) là xu hướng tất yếu, hiện Việt Nam cũng đã có nhiều mô hình nông nghiệp CNC xuất hiện nhưng chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn nhiều bất cập, cần giải pháp tháo gỡ đồng bộ…”.
Ngày 24/8/2017 tại Cần Thơ, Thượng Nghị sĩ Anne Ruston, đồng Bộ trưởng phụ trách Nông nghiệp và Tài nguyên nước của Chính phủ Australia đã công bố chiến lược về nông nghiệp của Australia tại Việt Nam.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vựa lúa lớn nhất của cả nước, đồng thời là vùng trọng điểm thủy sản, trái cây, nông sản; hằng năm đóng góp khoảng 90% sản lượng gạo, 70% sản lượng trái cây, 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước. Thời gian vừa qua, kinh tế của vùng tăng trưởng khá tốt; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, môi trường kinh doanh năng động; nguồn lao động dồi dào, chất lượng ngày càng tăng. Tuy nhiên, đến nay ĐBSCL vẫn chưa thật sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.
Cần nâng cao công nghệ chế biến và đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết - là ý kiến mà các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai các biện pháp ổn định thị trường và phát triển chăn nuôi lợn diễn ra vừa qua.

Liên kết website