HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Định hướng phát triển khác

Sản xuất nông nghiệp được đánh giá là trụ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng ngành đạt khá, tương đương mức tăng năm 2012 và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. So với những năm trước, tăng trưởng được duy trì và phục hồi vào cuối năm 2013, nhưng tính bền vững chưa cao và tính chung cả năm vẫn trong xu hướng chậm dần. Đây là một trong những thách thức cần giải quyết của ngành nông nghiệp trong năm 2014 và những năm tiếp sau.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định điều này khi gặp mặt các đại diện mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên tiêu biểu.
Cơ cấu cây trồng bất cân đối và chuỗi ngành hàng thiếu đồng bộ là hai thực trạng cơ bản khiến nông nghiệp Việt Nam chưa khai thác tốt các lợi ích trong thương mại quốc tế.

Dù nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập quốc tế từ khá lâu, vẫn tồn tại một nghịch lý là những sản phẩm tốt nhất được sản xuất trong nước thường để dành cho các thị trường xuất khẩu, trong khi người tiêu dùng trong nước phải chấp nhận tiêu thụ những sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước có chất lượng kém hơn, thậm chí có hại.

Qua gần 30 năm đổi mới, nền nông nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc; nhưng hiện cũng còn tồn tại nhiều yếu kém, những động lực của ‘khoán 10’, ‘khoán 100’ không còn mấy tác dụng. Trước năm 1986, nông dân bỏ ruộng, và bây giờ, nông dân lại ‘chán ruộng’. Tăng trưởng GDP nông nghiệp có xu hướng giảm dần: GDP nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân giai đoạn 1996 - 2000: 4,01%/năm, 2001 - 2005: 3,83%, 2006 - 2010: 3,03%, 2009 - 2013: 2,9%.

Liên kết website