HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Thông tin chung

6 tháng cuối năm 2014, Hà Nội phấn đấu có thêm 62 xã nông thôn mới, song việc thực hiện mục tiêu này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về thời tiết, biến động phức tạp của kinh tế - xã hội… trong đó, nhân tố nguồn vốn luôn là vấn đề nan giải làm cản trở tiến độ hoàn thành các tiêu chí.

Hưởng ứng phong trào Cả thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới, 26 đơn vị tại TP. Đà Nẵng tích cực hỗ trợ huyện Hòa Vang gần 30 tỷ đồng giúp 3 xã cán đích nông thôn mới trong năm 2014.

Tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí không dễ hoàn thành. Đợt chấm điểm nông thôn mới vừa qua, Hà Nội có rất nhiều xã bị trừ điểm trong lĩnh vực này. Nguyên nhân được cho là thiếu vốn, song thực tế cho thấy ý thức của người dân mới là khâu quyết định.

Từ nhận thức về nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại… đến việc xây dựng các Dự án Xử lý rác thải và phụ  phẩm nông nghiệp.

50 xã đạt chuẩn; 153 xã đạt và cơ bản đạt 14 - 18 tiêu chí; 148 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 - 13 tiêu chí; 50 xã đạt và cơ bản đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí là kết quả của hơn 3 năm Thủ đô Hà Nội thực hiện phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

Liên kết website