HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Thông tin chung

Trong 3 năm (2011-2013), Chương trình MTQG xây dựng NTM đã huy động được 485 nghìn tỷ đồng.

Trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng NTM hiện nay, nông dân giữ vị trí là “chủ thể”, đây là sự khẳng định đúng đắn, cần thiết, nhằm phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của nông dân vào công cuộc xây dựng nông thôn cả về kinh tế, văn hóa và xã hội đồng thời bảo đảm những quyền lợi chính đáng của họ.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện và là chương trình khung định hướng các nội dung cần thiết phải thực hiện để xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đó là khẳng định của ông Mai Văn Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa trong câu chuyện với PV NNVN.

Ngày 26/ 4/ 2014, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm điện khí hóa nông thôn.

Liên kết website