HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 16/02/2019

Đồng bằng sông Hồng

QHXD nông thôn mới xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

QHXD nông thôn mới xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

Liên kết website