HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Đồng bằng sông Hồng

Đã bước sang năm thứ 4 xây dựng NTM nhưng vẫn còn khoảng 20% số xã trong toàn tỉnh chưa phê duyệt xong Đề án xây dựng NTM.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Nam Định đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Liên kết website