HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Đồng bằng sông Hồng

QHXD nông thôn mới xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Giải trình tại phiên họp giao ban tiến độ thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, đại diện các huyện Sơn Tây, Phú Xuyên, Ba Vì và Mỹ Đức - những nơi đến nay vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, kể cả 4 xã điểm của thành phố - đều cho rằng, các tiêu chí về trường học, tỷ lệ hộ nghèo và nhất là cơ sở vật chất văn hóa… đang làm khó các xã.

QHXD nông thôn mới xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QHXD nông thôn mới xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Liên kết website