HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 19/07/2019

Hợp tác xã

Trong bối cảnh hàng triệu người bán, rất ít người mua, nếu không có hợp tác xã đứng ra thương thảo hợp đồng tiêu thụ và vật tư thì nông dân sẽ bị thua thiệt. Nhưng tại sao hợp tác xã vẫn chưa thực sự thu hút người dân tham gia? Phải chăng tâm lý e ngại đối với hợp tác xã kiểu cũ còn nặng nề? Đây là những vấn đề được nhiều đại biểu thẳng thắn đặt ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã do Chính phủ tổ chức ngày 6/12/2017.
Chủ thể quan trọng nhất của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp là 12 triệu hộ nông dân Việt Nam, song không phải là các hộ riêng lẻ, yếu thế mà chủ yếu được liên kết lại trong các hợp tác xã (HTX).
Hợp tác xã (HTX) chính là khâu đột phá để nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân. Tuy nhiên, những khó khăn nội tại khi thực hiện chuyển đổi từ mô hình cũ sang mới; những vướng mắc trong luật, chính sách của Nhà nước đang là thách thức không nhỏ trong tiến trình phát triển của loại hình kinh tế này.
 

Liên kết website