HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 25/04/2019

Thị trường

Theo báo cáo của Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN-PTNT) thì tình hình XK hàng hóa vào EU trong những năm tới của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, do những rào cản phi thuế quan như chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ do thị trường này đặt ra.

Những năm gần đây, nghề trồng cây ăn quả có múi ở các tỉnh phía bắc ngày càng phát triển cả về diện tích cũng như trình độ thâm canh qua đó hình thành nên những vùng sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về diện tích và sản lượng còn manh mún, bấp bênh, do đó cần có chiến lược đầu tư hợp lý để phát triển nguồn cây đặc sản này một cách bền vững.

Liên kết website