HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/02/2019
VIDEO ALBUM: Chuỗi sản xuất

Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa
 
Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa X ngày 05/8/2008 đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, trong đó nêu rõ: “...Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước...”; “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn...”.  Để sản xuất theo hướng hàng hóa cần tổ chức sản xuất theo chuỗi, bao gồm các khâu: Thông tin thị trường – Sản xuất – Thu gom, bảo quản – Chế biến – Tiêu thụ. Để chuỗi sản xuất hoạt động hiệu quả nhất thiết phải có các công trình dịch vụ sản xuất (DVSX) đến từng khâu trong chuỗi. Các công trình này liên kết với nhau tạo thành Hệ thống công trình DVSX. Nguồn: youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=EPPwiGh2udY

Công bố tiêu chí lựa chọn mô hình Chuỗi thực phẩm an toàn
Con đường nông sản Việt Nam 2015
Nông dân hội nhập
Mô hình nông hộ tại Mỹ
Kinh nghiệm phát triển sản xuất nông nghiệp của nước Mỹ.
Vấn đề tiêu thụ nông sản
Nông sản rớt giá hàng loạt, đặt ra nhu cầu bức thiết phát triển dịch vụ sản xuất nông nghiệp.
Ùn ứ dưa hấu ở cửa khẩu: Nhu cầu cấp thiết phát triển dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp.
Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi của Công ty CP Hùng Vương.
Mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu Mỹ ( P3 ).
Mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu Mỹ ( P2 )
Mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu Mỹ ( P1 ).
Nâng cao giá trị thủy sản theo Chuỗi giá trị.
Kinh nghiệm tổ chức Chuỗi sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản (P2).
Kinh nghiệm tổ chức Chuỗi sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản (P1).
Kinh nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp của Israel.
Vai trò của chuỗi sản xuất trong liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website