HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 15/12/2018
VIDEO ALBUM: Chuỗi sản xuất

Vai trò của chuỗi sản xuất trong liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp
 
Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đòi hỏi quá trình sản xuất trải qua chuỗi sản xuất. Trong chuỗi sản xuất gồm có nhiều khâu: Thông tin - Sản xuất - Thu gom, bảo quản - Chế biến và Tiêu thụ. Do chuỗi trải qua nhiều khâu nên đòi hỏi phải có sự liên kết giữa các nhà, đặc biệt là nhà nông và doanh nghiệp. Nguồn: youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=Bem6WVImRvM

Công bố tiêu chí lựa chọn mô hình Chuỗi thực phẩm an toàn
Con đường nông sản Việt Nam 2015
Nông dân hội nhập
Mô hình nông hộ tại Mỹ
Kinh nghiệm phát triển sản xuất nông nghiệp của nước Mỹ.
Vấn đề tiêu thụ nông sản
Nông sản rớt giá hàng loạt, đặt ra nhu cầu bức thiết phát triển dịch vụ sản xuất nông nghiệp.
Ùn ứ dưa hấu ở cửa khẩu: Nhu cầu cấp thiết phát triển dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp.
Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi của Công ty CP Hùng Vương.
Mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu Mỹ ( P3 ).
Mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu Mỹ ( P2 )
Mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu Mỹ ( P1 ).
Nâng cao giá trị thủy sản theo Chuỗi giá trị.
Kinh nghiệm tổ chức Chuỗi sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản (P2).
Kinh nghiệm tổ chức Chuỗi sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản (P1).
Kinh nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp của Israel.
Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website