HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/02/2019
VIDEO ALBUM: Chuỗi sản xuất

Nâng cao giá trị thủy sản theo Chuỗi giá trị.
 
Sản xuất nông nghiệp nước ta còn nhiều hạn chế,thiếu tính bền vững. Việc sản xuất nhiều loại nông sản còn mang tính tư phát, nhỏ lẻ, thiếu liên kết chặt chẽ giữa các bên có liên quan trong chuỗi giá trị sản phẩm… nên tình trạng được mùa rớt giá thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu ở dạng thô, giá trị thấp. Từ thực tế đó, đòi hỏi cần phải tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm để giúp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và giúp phát triển bền vững. Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YdjkizOKNds

Công bố tiêu chí lựa chọn mô hình Chuỗi thực phẩm an toàn
Con đường nông sản Việt Nam 2015
Nông dân hội nhập
Mô hình nông hộ tại Mỹ
Kinh nghiệm phát triển sản xuất nông nghiệp của nước Mỹ.
Vấn đề tiêu thụ nông sản
Nông sản rớt giá hàng loạt, đặt ra nhu cầu bức thiết phát triển dịch vụ sản xuất nông nghiệp.
Ùn ứ dưa hấu ở cửa khẩu: Nhu cầu cấp thiết phát triển dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp.
Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi của Công ty CP Hùng Vương.
Mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu Mỹ ( P3 ).
Mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu Mỹ ( P2 )
Mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu Mỹ ( P1 ).
Kinh nghiệm tổ chức Chuỗi sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản (P2).
Kinh nghiệm tổ chức Chuỗi sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản (P1).
Kinh nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp của Israel.
Vai trò của chuỗi sản xuất trong liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp
Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website