HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 16/02/2019
VIDEO ALBUM: Trang trại, hộ gia đình

Mô hình trang trại gia đình của Mỹ.
 
Mô hình trang trại theo hộ gia đình của Mỹ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi sản xuất, từ thông tin thị trường – sản xuất – thu gom, chế biến và tiêu thụ. Qua đó tạo mối quan hệ 2 chiều: người sản xuất đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và chiều ngược lại người tiêu dùng biết rõ được nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp. Trang trại sử dụng hơn 100 lao động, sản xuất khoảng 30.000 tấn nông sản/ năm với gần 1.500 chuyến hang được tiêu thụ tại địa phương hoặc các vùng khác trên toàn nước Mỹ. Nguồn https://www.youtube.com/watch?v=j6pd2p83OD0

Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website