HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
VIDEO ALBUM: Thuỷ sản

Mô hình nuôi cá trắm đen.
 
Hồ đập Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) có diện tích mặt nước lên đến 4.500.000 m2 và cao trình 200 m, dung tích toàn hồ 1,8 tỷ m3. Việc xây dựng hồ Thủy điện Bản Vẽ làm mất đi diện tích đất đai cho canh tác đất dốc truyền thống. Do đó, chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là một xu hướng tất yếu. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã triển khai Dự án “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus Richardson, 1846) trong lồng trên hồ đập Thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”. Nguồn https://www.youtube.com/watch?v=qEaTG0fvXvc

Kỹ thuật nuôi cua đồng.
Kỹ thuật nuôi cá sấu.
Kỹ thuật nuôi ba ba
Kỹ thuật nuôi lươn trong bể lót bạt.
Mô hình nuôi ếch Thái Lan
Nuôi tôm càng xanh tại Bạc Liêu

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website