HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
VIDEO ALBUM: Nông nghiệp công nghệ cao

Cây đũa thần trong phát triển nông nghiệp Israel
 
Phần 2 chuỗi phóng sự của VTC16 về nền nông nghiệp thần kỳ của Israel trong chương trình "Nông thôn nhìn ra thế giới"; Nguồn: VTV16; http://www.youtube.com/watch?v=7ATugsdAFPw

Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh
Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tại Lâm Đồng.
Hoàng Anh Gia Lai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Vùng trồng cam quýt Riverina, Australia.
Israel - Nước là vàng
Cận cảnh nông nghiệp công nghệ cao tại Israel

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website