HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 30/07/2021
Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP)
08/03/2014

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Quyết định số: 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn.

 

Số văn bản Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN
Loại văn bản Quyết định ban hành Quy trình
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tên mục Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn. 
Ngày ban hành 28/01/2008
Ngày có hiệu lực 28/01/2008
Lĩnh vực Nông nghiệp
Tệp đính kèm Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Liên kết website