HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 30/07/2021

Thị trường trong nước

Thị trường nội địa đang ngày càng chứng tỏ tiềm năng trong tiêu thụ nông sản sạch. Nhưng để tiềm năng thành hiện thực, “sân chơi lớn” này rất cần các địa phương cùng vào cuộc.

Trong khi nhiều nông sản thời gian qua khốn khó tìm đầu ra, nhất là các mặt hàng nông sản XK, thì ngành ong Việt Nam lại đang rất thuận lợi...

Một nền nông nghiệp đầu độc cả dân tộc một cách hợp pháp thì không có nước nào dám mua sản phẩm của nền nông nghiệp ấy.

Nhiều DN đã tìm thấy cơ hội và lợi nhuận khi được các NH giải ngân vốn giá rẻ.

Theo các số liệu công bố cho thấy, trên 95% lượng rau thông thường bán trên địa bàn Thủ đô đều đảm bảo ATVSTP.

Liên kết website