HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Thị trường trong nước

Khi giá điều 27 ngàn đ/kg thì điều chưa cho thu hoạch đại trà. Khi vào vụ, giá rớt mỗi ngày từ 1.000 - 2.000 đ/kg.

Ngay sau khi hạ trần lãi suất huy động kỳ hạn ngắn xuống 6%/năm, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay vốn rẻ, lãi thấp phục vụ nông nghiệp, chăn nuôi…

Thay đổi tư duy về cây lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chính là một cách nhìn, hành động có trách nhiệm với cây lúa.

Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với một nước mà nông dân chiếm tới hơn 70% dân số, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp còn khá cao trong GDP như nước ta, thì những cơ hội, khó khăn và thách thức trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp rất cần được nhận thức rõ và có những ứng phó phù hợp, để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, bảo đảm tính hiệu quả của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Những năm gần đây, nghề trồng cây ăn quả có múi ở các tỉnh phía bắc ngày càng phát triển cả về diện tích cũng như trình độ thâm canh qua đó hình thành nên những vùng sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về diện tích và sản lượng còn manh mún, bấp bênh, do đó cần có chiến lược đầu tư hợp lý để phát triển nguồn cây đặc sản này một cách bền vững.

Liên kết website