HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Duyên hải Nam Trung bộ

Khi phía Trung Quốc đột xuất ngừng mua xoài, giá xoài đã rơi tự do khiến giá giảm từ 22.000-25.000 đồng/kg chỉ còn 4.000-8.000 đồng/kg.

Việc dưa hấu ách tắc tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) liên tiếp nhiều năm cho thấy mối lo tiêu thụ nông sản ngày càng lớn.

Liên kết website