HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/10/2021

Khuyến nông

Cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành thiết lập cơ chế tham vấn thường xuyên thông qua Diễn đàn kinh tế tư nhân. Trong đó, đối thoại các giải pháp phát triển và khuyến khích các chương trình “cánh đồng mẫu lớn”, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; tích tụ đất đai quy mô sản xuất lớn, tiếp cận thuận lợi với doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp.

“Xây dựng hình mẫu người nông dân “5 mới” là yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập”- ông Nguyễn Quốc Cường- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) khẳng định như vậy khi trao đổi với NTNN xung quanh định hướng xây dựng hình mẫu người nông dân “5 mới”. Đây là nội dung quan trọng thể hiện xuyên suốt   trong một đề án đang được Hội NDVN xây dựng.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nông dân nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với trình độ khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Do tác động của ElNino được dự báo là đạt mức cao nhất trong lịch sử nên ngành thuỷ lợi đã đưa ra cảnh báo nguy cơ thiếu nước tưới tiêu cho cây trồng trong vụ đông xuân 2015-2016.

Nông nghiệp thời hội nhập đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp doanh nhân, quan trọng hơn, đòi hỏi nông dân cũng hội nhập và thông thái; được đào tạo chuyên môn hóa và nắm vững thông tin thị trường.

Liên kết website