HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Dịch vụ

Qua điện thoại di động, người nông dân có thể nhận được tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia về phòng chống dịch bệnh cho cây trồng cũng như mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp từ DN (không qua đại lý).Trung tâm Phát triển dịch vụ mới (Viettel ICT), thuộc Tập đoàn Viễn thông quân đội, chuẩn bị đưa vào ứng dụng dịch vụ Agri.ONE - giải pháp nông nghiệp điện tử - để cung cấp thông tin tư vấn cũng như các giao dịch vật tư nông nghiệp trực tiếp với DN.

Liên kết website