HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

KHCN ngoài nước

Công ty sản xuất rau quả Spread của Nhật Bản vừa công bố dự án nông trại hoàn toàn tự động hóa đầu tiên trên thế giới với việc các robot tham gia hầu hết các công đoạn.
Là quốc gia đứng thứ hai thế giới về dân số, trong đó, nông dân chiếm tỷ lệ lớn, vấn đề đảm bảo an ninh lương thực đặt ra hết sức gay gắt đối với Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành và thực thi hệ thống các chính sách đối với nông dân và phát triển nông nghiệp, có giá trị tham khảo trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X của Đảng ta về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nếm thử một con hàu đông lạnh bằng CAS, dường như nó vừa được bắt lên còn nguyên hương vị biển”, đó là mẩu quảng cáo dành cho công nghệ bảo quản thực phẩm đông lạnh CAS (Cells Alive System).

Khoa học - công nghệ đã và đang có vai trò quyết định trong việc tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp vẫn là một "lỗ hổng" lớn, dẫn đến hàm lượng "chất xám" trong nông sản thấp; những nghiên cứu về gói kỹ thuật hạn chế; nghiên cứu về bảo quản, xử lý sau thu hoạch rất ít và tác động trong sản xuất chưa cao.

Liên kết website