HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Tiêu chuẩn

Hiện Việt Nam có khoảng 40 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhưng chủ yếu là nông sản, trong đó chỉ có nước mắm Phú Quốc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở châu Âu.

Người tiêu dùng các nước ngày càng quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, chất lượng của hàng hóa. Do vậy, việc đạt các chứng nhận quốc tế sẽ là một lợi thế lớn cho nông sản Việt Nam tiến sâu vào các thị trường khó tính.

Định hướng sản xuất nông nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) khuyến khích là làm theo quy trình VietGap (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt). Trong khi đó, các nước nhập khẩu- đặc biệt là những thị trường khó tính- yêu cầu sản phẩm phải đáp ứng theo tiêu chuẩn của họ (chẳng hạn như GlobalGap, ASC, BAP…). Vậy nên lựa chọn tiêu chuẩn nào cho sản xuất nông nghiệp khi sản phẩm làm ra chủ yếu để xuất khẩu?

Liên kết website