HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Chứng nhận

Việc Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam Cao Phong là một bước đột phá, mở ra cơ hội lớn và là bước ngoặt cho người dân trồng cam của địa phương, bởi đây là kết quả sau nhiều năm xây dựng, bảo tồn, lựa chọn và phục tráng nguồn gen quý cây cam.

Liên kết website