HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Khu liên hợp công nông nghiệp và dịch vụ

Mô hình Khu phức hợp bán buôn và thương mại nông nghiệp sẽ được trang bị hệ thống đấu giá bằng công nghệ thông tin. Mô hình này sẽ giúp giảm các khâu mua bán trung gian, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho người nông dân.Mô hình này cũng sẽ đồng thời góp phần ổn định giá thị trường đối với mặt hàng nông sản, tiết kiệm chi tiêu cho người dân và những người tham gia trong chuỗi thương mại tại khu phức hợp này.

Liên kết website