HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Công trình dịch vụ thương mại

Ngày 13/12, tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), Ban Điều hành Chương trình "Mỗi, xã phường một sản phẩm" (OCOP) tỉnh đã tổ chức khai trương Trung tâm OCOP lớn nhất tỉnh Quảng Ninh.

Đến năm 2020, Hà Nội dự tính sẽ xây dựng… 1.000 siêu thị, 64 Trung tâm thương mại (TTTM) với việc phải chi kinh phí đầu tư 6.000 tỷ đồng/năm và sau năm 2020 là 10.000 tỷ đồng/năm.

Khu Thương mại Bình Điền với qui mô 65ha, tọa lạc tại khu phố 6, phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có chợ Đầu mối NSTP Bình Điền. Đây là chợ đầu mối đầu tiên tập trung với qui mô lớn của thành phố và cả nước, có vai trò quan trọng ở khu vực phía Nam.

Liên kết website