HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021

Trung du và miền núi Bắc bộ

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, đời sống của người dân nông thôn các tỉnh, thành trong cả nước đang ngày càng được nâng cao, bức tranh nông thôn mới đã và đang hình thành ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Tuyên Quang.

Liên kết website